Energiasääst mõistlike kuludega

Esileht

Hea klient!

 

Kõik teavad, et energia säästmine on tasuv ning energia hooletu kasutamine on raiskav ettevõtmine. Teed energia säästlikule kasutamisele aitab leida hoonete ja tööstusettevõtete energiaaudit. See on elamutele, riigivalitsemis– ja ärihoonetele ning tööstusettevõtetele mõeldud kindel protseduur, mis selgitab välja tänase energiakäitumise ning võimalused selle tõhustamiseks. Õigeid lahendusi aitab välja selgitada ka energeetika arengukavade koostamine ja üksikute projektide teostatavusuuringute läbiviimine.

 

OÜ PV Energia on asutatud eesmärgiga pakkuda Teile sõltumatut ja erapooletut ning konfidentsiaalset nõustamist. Osaühing ei ole seotud ühegi energia tootja ega energeetikaseadmeid pakkuva firmaga ning seetõttu on välditud  huvide konfliktid nõustamisel.